Bestuur

Bestuursfuncties Naam
Voorzitter Peter Winten
Secretaris Sven Donders
Penningmeester, Webmaster David Lambrichts
Interclubleider, Jeugdcoördinator Pieter Haesen
Bestuurslid Marc Dreesen
Bestuurslid Peter Houben
Bestuurslid Claudio Mameli
Andere functies Naam
Tornooiverantwoordelijke Koen Dalemans
Materiaalmeester Walter Hofmann